Uurijatele

 

Uurijaid ootame eelneval kokkuleppel (info@palamusemuuseum.ee,
tel 7760514) T–R 10–17

 

Muuseumikogu koosneb tegutsemisvaldkonnale vastavatest kultuuriväärtuslikest museaalidest:

Eesti kihelkonnakoolide temaatika aastani 1920, külakoolid Palamuse kihelkonnas, Palamuse kooli ajalugu, kultuuritegevuse ja traditsioonide keskne Palamuse piirkonna pärand, Oskar Lutsu lapsepõlv.

Museaalid on enamikus leitavad andmebaasist MuIS (muuseumite infosüsteem), www.muis.ee

Valida `Detailne otsing` ja `Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum`. Museaali andmete publitseerimisel tuleb viidata muuseumikogule, soovitavalt koos kogunumbriga. Tellija vastutab kujutise kasutamisel autoriõiguse seaduse täitmise eest. Avaldamisel on oluline allkirjas või viites osundada originaalteose  teadaolevale autorile.

Lisaks museaalidele on kasutuses abikogus olevad materjalid uurimis- ja pedagoogilise töö ning eksponeerimise vajadusteks. Käsiraamatukogu sisaldab muuseumi temaatikaga seotud kirjandust  ning teatmeteoseid.

 

Katkeid uurimustest