Lühikirjeldus

 

Palamuse muuseumikompleksi arendusprojekti investeeringu infrastruktuuriobjektideks on olemasolev muuseumihoone (486 m2) ja rajatav uus külastuskeskus (566 m2), mõlema hoone ekspositsioonid ning

hoonetega kaasnev muu infrastruktuur (valgustus, parkla ja viidad). Projekti raames arendatakse ja mitmekesistatakse ka pakutavaid teenuseid, temaatilisi programme ja pakette, eriti pereturistide ja väliskülastajate vajadusi silmas pidades.

 

Eesmärk

Arendusprojekti üldiseks eesmärgiks on investeeringu kaudu pereturistide ja väliskülastajate osakaalu suurendamine (ca 28% ehk üle 10 000 väliskülastaja aastaks 2023) Palamuse muuseumikompleksis, et seeläbi tõsta piirkonnas ettevõtlus- ja majandusaktiivsust ning

tööhõivet Jõgevamaal Palamuse vallas.

 

Projekti tulemused:

  1. Välja on arendatud terviklik turismiinfrastruktuur – uus külastuskeskus (566 m2) ja autentse 19.sajandi kihelkonnakooli stiilis muuseumihoone (486 m2) koos tänapäevaste ekspositsioonide, teenuste, pakettide, kohviku ja muu toetava infrastruktuuriga.

 

  1. Olemasolev muuseumihoone on muudetud autentseks vanaks kihelkonnakooliks, mis pakub 19. sajandi kihelkonnakooli miljööga elamusi nii eesti kui välisturistidele.

 

  1. Palamuse muuseumikompleksis on infrastruktuuri, teenuste ja pakettide arendamise kaudu

pikendatud oluliselt külastaja külastuskeskuses viibimise aega, mis omakorda toetab piirkonna ettevõtluskeskkonda (majutus jm teenindus) – luuakse uusi ja kaudseid töökohti.

 

  1. Aastaks 2023 on külastuskeskuse ja muuseumihoone külastajate koguarv tõusnud ca 38 000

külastajani, sh oluliselt tõusnud pereturistide osakaal (45% külastajatest).

 

  1. Edukalt ellu viidud turundustöö tulemusena on piirkonnas toimiv turismikoostöö, turismimarsruut ja väliskülastajate (tähtsamateks sihtturgudeks on Soome, Läti, Venemaa) arv on aastaks 2020 tõusnud ligi 15%.

Toetaja: Euroopa Regionaalarengu Fond